Ga verder naar de inhoud

Krachtige leeromgeving voor leraren

Effectieve taalpraktijken realiseren op de klasvloer doe je niet van de ene dag op de andere en al zeker niet alleen. Het is een (leer)proces dat je samen met je collega’s en je team doorloopt en dat je blijvend bijstuurt. Om samen te kunnen leren is het belangrijk dat je op school een samenleercultuur installeert, een krachtige leeromgeving voor leraren.

Wat is een krachtige leeromgeving voor leraren?

Een krachtige leeromgeving voor leraren of, zoals onderzoek het naar voren schuift, de School Learning Environment, heeft een enorme impact op het welbevinden en de resultaten van leerlingen.

Als leraar werk je niet op een eilandje. Je staat in een klas die deel uitmaakt van een school. Misschien bouw jij effectieve taalpraktijken uit in jouw klas, maar het wordt pas een succesverhaal als er in elke klas op school op een krachtige manier taal geleerd wordt. En daarvoor heb je je team nodig. Er ontstaat een gezamenlijke taalpraktijk, wanneer leraren over de eigen klasmuren heen kijken en het taalonderwijs in alle vakken en over alle leerjaren heen op elkaar wordt afgestemd. Een belangrijke schakel om daartoe te komen is een krachtige leeromgeving op school, waarin leraren en schoolteams kunnen samenwerken, in interactie gaan en ervaringen en ideeën uitwisselen. Kortom een omgeving waarin je als team veilig kan toewerken naar krachtige taalpraktijken in alle klassen.

Drie bouwstenen kunnen je helpen om een krachtige leeromgeving voor leraren te creëren. Ontdek ze hieronder.

Collectief leren

Zorgen dat een effectieve en gezamenlijke taalpraktijk in elke klas en elk leerjaar landt, is een taak van het hele schoolteam. Samen leren speelt daarbij een prominente rol en zal zich in elk team anders manifesteren. Van samen nadenken en praten over taalkrachtig onderwijs tot samen lessen voorbereiden, coachingsgesprekken of co-teaching. Elk team zal dus een eigen invulling op maat geven aan samen leren.

Materialen en tools

Goed gekozen materialen en tools, zoals een kijkwijzer, een website of een hulpmiddel kunnen de leraren helpen bij het in de praktijk brengen van effectieve taalpraktijken. Het is belangrijk om slimme keuzes te maken en er samen mee te werken.

Partnerschappen

Een strategisch taalbeleid maak je niet alleen. Naast de samenwerking tussen collega’s is ook een samenwerking met externe partners leerrijk. Denk aan andere scholen, bibliotheken, ondersteuners en begeleiders. Zo kunnen waardevolle samenwerkingen ontstaan die een positieve invloed hebben op het proces, teamdynamieken en de leerkansen van leerlingen.

Zo doen zij het

Wil je meer lezen?

Als een wiel aan het draaien gaat, draaien de andere wielen mee. Op welke manier beïnvloedt een krachtige leeromgeving voor leraren de andere twee wielen?

Effectieve taalpraktijken

De krachtige leeromgeving voor leraren geeft een team de kans om zich te verdiepen in onderzoeksgebaseerde taalleerprocessen en effectieve taalpraktijken. Het creërt een veilige context om de professionele competenties aan te scherpen, te experimenteren en samen te groeien richting krachtige taalpraktijken de hele dag door in elke klas. 

Lees meer

Dynamisch implementatieproces

Een krachtige leeromgeving voor leraren past in het algemene schoolbeleid rond professionalisering en zorgt dat het hele team van bij aanvang betrokken wordt bij het veranderingsproces. Zo bevordert een krachtige leeromgeving gedragenheid in het team en vergroot het de kans op een succesvolle implementatie van het taalbeleid. 

Lees meer